Nganong gitiawtiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo da

Usahay nagadamgo ako
Nga ikaw ug ako nagkahigugmaay
Nganong damguhon ko ikaw
Namguhon sa kanunay sa akong kamingaw

Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa ning kalibutan
Nganong gitiawtiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo da


|| print lyrics || correct text || send link


This song lyrics was posted by duchView all lyrics by Aegis